Co się zmieni? Najważniejsze zasady organizacji tegorocznych Kolonii i Obozów

 

 • Obiekty powinny być przeznaczone wyłącznie dla wypoczynku dzieci i młodzieży lub posiadać specjalną strefę dla uczestników przeznaczoną np. do realizacji zajęć

 • Grupy, w których realizowane będą zajęcia powinny być zmniejszone do 12 osób w przypadku dzieci do 10 lat lub 14 osób przy starszych uczestnikach (do tej pory maksymalna liczba osób w grupie przypadająca na jednego uczestnika wynosiła 20 osób)

 • W jednym pokoju może być zakwaterowana czwórka dzieci przy założeniu przynajmniej 4 m2 powierzchni przypadających na 1 uczestnika

 • Pomiędzy turnusami obiekt powinien być poddany dodatkowemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, blatów, włączników itp.

 • Odwiedziny osób z zewnątrz powinny być ograniczone do minimum.

 • Organizator jest zobowiązany do opracowania szczegółowego regulaminu uczestnictwa w wypoczynku i przeszkolenia zatrudnionej kadry.

 • Organizator musi zapewnić uczestnikom stałą obecność pielęgniarki lub możliwość szybkiej konsultacji z pielęgniarką, ratownikiem medycznym lub lekarzem pierwszego kontaktu.

 • Przebywanie na ogólnodostępnych plażach i kąpieliskach powinno być zorganizowane tak, aby ograniczyć bezpośredni kontakt z osobami trzecimi.

 • Organizator zobowiązany jest również do ustalenia szybkiego sposobu komunikacji z rodzicami np. w przypadku sytuacji podejrzenia zakażenia lub wystąpienia jakichkolwiek komplikacji podczas pobytu na wypoczynku.

 • Facebook - Czarny Krąg
 • Instagram - Czarny Krąg

© 2020 by megaaktywni.pl